ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ε1 ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε9

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ & ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ – ΠΕΡΡΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 

Το λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο μας στην Κω προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για κάθε είδους επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιώτες με έμφαση στην ποιότητα, στην αποτελεσματικότητα και στις πιο ανταγωνιστικές τιμές.

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη διεκπεραίωση κάθε είδους ανάγκης της επιχείρηρσής σας, σε θέματα Οργάνωσης, Εποπτείας, Ενημέρωσης Λογιστηρίου, Μισθοδοσίας, Εργατικών, Αντιμετώπιση Ελέγχων, Συστάσεις Εταιρειών κ.α.

Ζητείστε τη διαμεσολάβηση μας για οποιοδήποτε λογιστικό ή φοροτεχνικό θέμα σας απασχολεί.

Η πολυετής εμπειρία μας και η συνεχής ενημέρωση μας σχετικά με το διαρκώς μεταβαλλόμενο λογιστικό – φοροτεχνικό περιβάλλον μας επιτρέπει να εξυπηρετούμε τις εξατομικευμένες απαιτήσεις σας, συμβάλλοντας ενεργά στην αποδοτικότητα και την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Θα χαρούμε να ανακαλύψουμε μαζί σας τις λύσεις που αρμόζουν καλύτερα στις ανάγκες σας.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ