Εταιρείες  Νομικά Πρόσωπα 

Επειδή η ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων είναι αυξημένες με βάση το σύνθετο φορολογικό πλαίσιο, εμπιστευθείτε μας, ώστε να χαράξουμε μια επιτυχημένη πορεία με σιγουριά και αποτελεσματικότητα.

Αναλαμβάνουμε την οργάνωση, τήρηση και επίβλεψη του λογιστηρίου σας, παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εύρυθμη λειτουργεία της.

Με λίγα λόγια αναλαμβάνουμε για εσάς:

 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών
 • Σύνταξη καθώς και υπογραφή ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων
 • Σύνταξη και επιμέλεια καταστατικού και συμφωνητικών σύστασης – λύσης και τροποποιήσεων όλων των εταιρικών τύπων
 • Ενάρξεις – μετατροπές, συστάσεις, τροποποιήσεις, συγχωνεύσεις και διασπάσεις εταιρειών.
 • Επίβλεψη έκδοσης μισθοδοσίας
 • Φορολογικός σχεδιασμός
 • Προϋπολογισμός και ταμειακές ροές
 • Σύνταξη και υπογραφή όλων των φορολογικών δηλώσεων
 • Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων
 • Διαδικασίες προσλήψεων, αποχωρήσεων, απολύσεων
 • Εκπροσώπηση στις φορολογικές αρχές
 • Επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις – επιχειρηματικά σχέδια και σύνταξη φακέλου
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες ΓΕΜΗ
 • Σύσταση ημεδαπών εταιρειών