Ιδιώτες – Φυσικά Πρόσωπα

Σε ένα πλήρως μηχανογραφημένο και άρτια οργανωμένο περιβάλλον, το λογιστικό γραφείο Περρής Περικλής, με γνώμονα την πείρα και την εξειδίκευση παρέχει στους πελάτες τους υπηρεσίες όπως:
 • Σύνταξη εντύπων δήλωσης φόρου εισοδήματος Ε1
 • Σύνταξη εντύπων μισθωμάτων Ε2
 • Σύνταξη εντύπων Ε9 ( Στοιχείων ακινήτων )
 • Σύνταξη δήλωσης πόθεν έσχες – Ανάλωση κεφαλαίου
 • Υπολογισμός τεκμηρίων διαβίωσης
 • Δηλώσεις κτηματολογίου
 • Μισθωτήρια Συμβόλαια
 • Ιδιωτικά συμφωνητικά
 • Έκδοση ΕΝΦΙΑ – Πιστοποιητικά
 • Δημιουργία ακατάσχετου λογαριασμού
 • Ρυθμίσεις οφειλών
 • Έκδοση κλειδάριθμου
 • Έκδοση τελών κυκλοφορίας
 • Έκδοση φορολογικής ενημερότητας
 • Υποβολή αιτήσεων για κάθε είδους κοινωνικές παροχές ( Α21 – Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης – επίδομα πετρελαίου)
 • Δηλώσεις κατοίκων εξωτερικού
 • Ηλεκτρονική Υποβολή δηλώσεων
 • Παράβολα δημοσίων υπηρεσιών
 • Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος πριν την υποβολή της δήλωσης