Ατομικές Επιχειρήσεις  Ελεύθεροι Eπαγγελματίες 

Υποστηρίζουμε υπεύθυνα και ποιοτικά κάθε είδους επιχείρησης, παρέχοντας έγκυρες συμβουλές για κάθε είδους εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, όπως επιδοτήσεις θέσεων εργασίας, μισθοδοσία, αποζημιώσεις απολυσεων, προβλήματα σε επιθεώρηση εργασίας και λοιπά.

Με λίγα λόγια αναλαμβάνουμε για εσάς:

 • Συστάσεις, μεταβολές, διακοπές επιχειρήσεων
 • Μηχανογραφημένη τήρηση βιβλίων ΚΦΑΣ ( Απλογραφικά – Διπλογραφικά )
 • Επιδοτήσεις – Επιχορηγήσεις
 • Εργατικά – Ασφαλιστικά
 • Υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος
 • Ρυθμίσεις – Εξωδικαστικός μηχανισμός
 • Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων
 • Δηλώσεις ΦΠΑ, VIES, ΦΜΥ
 • Πλήρης παρακολούθηση μισθοδοσίας
 • Παρακρατούμενοι φόροι ( ΦΜΥ – ΦΕΕ )
 • ΕΤΑΚ – ΕΝΦΙΑ
 • Υπηρεσίες ΓΕΜΗ
 • Διεκπεραίωση εργασιών σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς
 • Οικονομικά αποτελέσματα ανά τρίμηνο
 • Υπολογισμός εισφορών
 • Αποστολή αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων ΑΠΔ
 • Διαχείριση προσλήψεων – αποχωρήσεων και διακοπών συνεργασίας