ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

<div class="doc-title">ΕΝΤΥΠΑ</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="doc-wrap"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="aitisi"><a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/upeuthinidilwsi.pdf" target="_blank">ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ</a></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/upeuthinidilwsi.pdf" target="_blank"><div class="docicon"></div></a> <!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="doc-wrap"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="aitisi"><a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/aitisi_asfal_enimerotitas.pdf" target="_blank">ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑΣ ΙΚΑ</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/aitisi_asfal_enimerotitas.pdf" target="blank"><div class="docicon"></div></a><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="doc-wrap"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="aitisi"><a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/entipo-p-taxis.pdf" target="_blank">ΑΙΤΗΣΗ Π TAXIS</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/entipo-p-taxis.pdf" target="blank"><div class="docicon"></div></a><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="doc-wrap"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="aitisi"><a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/aitisi-forologikis-enimerotitas-a9.pdf" target="_blank">ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑΣ</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/aitisi-forologikis-enimerotitas-a9.pdf" target="blank"><div class="docicon"></div></a><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="doc-wrap"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="aitisi"><a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/aitisi-xorigisis-ekptosis-enfia.pdf" target="_blank">ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΝΦΙΑ</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/aitisi-xorigisis-ekptosis-enfia.pdf" target="blank"><div class="docicon"></div></a><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div>
<div class="doc-title">ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="doc-wrap"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="aitisi"><a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/misthotirio_katoikias.pdf" target="_blank">ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/misthotirio_katoikias.pdf" target="blank"><div class="docicon"></div></a><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div> <!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="doc-wrap"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="aitisi"><a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/misthotirio-epaggelmatikis-stegis.pdf" target="_blank">ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/misthotirio-epaggelmatikis-stegis.pdf" target="blank"><div class="docicon"></div></a><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div>
<div class="doc-title">ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="doc-wrap"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="aitisi"><a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/symverg.pdf" target="_blank">ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/symverg.pdf" target="blank"><div class="docicon"></div></a><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div> <!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="doc-wrap"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="aitisi"><a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/pin_pros.pdf" target="_blank">ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/pin_pros.pdf" target="blank"><div class="docicon"></div></a><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div> <!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="doc-wrap"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="aitisi"><a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/oroi-symvasis-merikis.pdf" target="_blank">ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/oroi-symvasis-merikis.pdf" target="blank"><div class="docicon"></div></a><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div>
<div class="doc-title">ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="doc-wrap"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="aitisi"><a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/d1.pdf" target="_blank">Δ1 – ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΟΥ 2308/1995 ( ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ )</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/d1.pdf" target="blank"><div class="docicon"></div></a><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div> <!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="doc-wrap"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="aitisi"><a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/d2.pdf" target="_blank">Δ2 – ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΟΥ 2308/1995 ( ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ )</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/d2.pdf" target="blank"><div class="docicon"></div></a><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div> <!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="doc-wrap"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="aitisi"><a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/pagiotelos.pdf" target="_blank">ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/pagiotelos.pdf" target="blank"><div class="docicon"></div></a><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div>
<div class="doc-title">ΑΠΔ</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="doc-wrap"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="aitisi"><a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/apd.pdf" target="_blank">ΑΠΔ ( ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ )</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/apd.pdf" target="blank"><div class="docicon"></div></a><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div> <!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="doc-wrap"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="aitisi"><a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/apdoiko.pdf" target="_blank">ΑΠΔ ( ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ )</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/apdoiko.pdf" target="blank"><div class="docicon"></div></a><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div>
<div class="doc-title">ΕΦΟΡΙΑ – ΜΗΤΡΩΟ</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="doc-wrap"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="aitisi"><a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/M1.pdf" target="_blank">ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΦΜ</a></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/M1.pdf" target="_blank"><div class="docicon"></div></a> <!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="doc-wrap"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="aitisi"><a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/M2.pdf" target="_blank">ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ / ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/M2.pdf" target="blank"><div class="docicon"></div></a><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="doc-wrap"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="aitisi"><a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/M3.pdf" target="_blank">ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ / ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/M3.pdf" target="blank"><div class="docicon"></div></a><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="doc-wrap"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="aitisi"><a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/M4.pdf" target="_blank">ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/M4.pdf" target="blank"><div class="docicon"></div></a><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="doc-wrap"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="aitisi"><a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/M5.pdf" target="_blank">ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/M5.pdf" target="blank"><div class="docicon"></div></a><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="doc-wrap"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="aitisi"><a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/M6.pdf" target="_blank">ΔΗΛΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/M6.pdf" target="blank"><div class="docicon"></div></a><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="doc-wrap"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="aitisi"><a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/M7.pdf" target="_blank">ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/M7.pdf" target="blank"><div class="docicon"></div></a><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="doc-wrap"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="aitisi"><a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/M13.pdf" target="_blank">ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΦΜ</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/M13.pdf" target="blank"><div class="docicon"></div></a><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="doc-wrap"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="aitisi"><a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/M12.pdf" target="_blank">ΔΗΛΩΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/M12.pdf" target="blank"><div class="docicon"></div></a><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div>
<div class="doc-title">ΣΥΝΤΑΞΗ</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="doc-wrap"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="aitisi"><a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/s2.pdf" target="_blank">ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/s2.pdf" target="blank"><div class="docicon"></div></a><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div> <!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="doc-wrap"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="aitisi"><a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/aitisi-sintaksis-giratos.pdf" target="_blank">ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΗΡΑΤΟΣ</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/aitisi-sintaksis-giratos.pdf" target="blank"><div class="docicon"></div></a><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div>
<div class="doc-title">ΟΑΕΔ</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="doc-wrap"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="aitisi"><a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/proslipsi.pdf" target="_blank">ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/proslipsi.pdf" target="blank"><div class="docicon"></div></a><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="doc-wrap"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="aitisi"><a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/apoxorisi-oikoiotheleis.pdf" target="_blank">ΟΙΚΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/apoxorisi-oikoiotheleis.pdf" target="blank"><div class="docicon"></div></a><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="doc-wrap"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="aitisi"><a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/kataggelia-simvasis.pdf" target="_blank">ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/kataggelia-simvasis.pdf" target="blank"><div class="docicon"></div></a><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="doc-wrap"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="aitisi"><a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/vevaiwsi-dilwsi-ergodoti-orismenou-xronou.pdf" target="_blank">ΒΕΒΑΙΩΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/vevaiwsi-dilwsi-ergodoti-orismenou-xronou.pdf" target="blank"><div class="docicon"></div></a><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div>
<div class="doc-title">ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="doc-wrap"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="aitisi"><a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/ipefthini-dilosi-asfalismenou.pdf" target="_blank">ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/ipefthini-dilosi-asfalismenou.pdf" target="blank"><div class="docicon"></div></a><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div> <!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="doc-wrap"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="aitisi"><a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/s9_ekas.pdf" target="_blank">ΕΚΑΣ</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="http://perrhs.gr/wp-content/uploads/2018/02/s9_ekas.pdf" target="blank"><div class="docicon"></div></a><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div>